آموزش ساخت ویدیو کنفرانس

برای ساخت یک ویدئو کنفرانس در وانیارکلود تنها چند گام ساده در پیش دارید .در ادامه این مراحل را برای آسودگی شما به صورت تصویری آموزش میدهیم.

1-     برای اینکار ابتدا از منوی سمت راست سایت گزینه ویدئو کنفرانس را انتخاب می کنیم.(با کلیک کردن برروی این گزینه لیستی از زیر مجموعه های آن مشاهده می شود.)

1-1-           مدیریت ویدئو کنفرانس : در این قسمت نسبت به مدیریت ویدئو کنفرانس های ساخت شده به واسطه کاربر اقدام می شود.

1-2-           ویدئو کنفرانس جدید : در این بخش نسبت به ایجاد ویدئو کنفرانسی جدید اقدام می شود.

1-3-           کنفرانس ثبت نام شده : در این بخض کاربر می تواند کنفرانس هایی که شرکت کرده است را مشاهده کند.

با انتخاب گزینه ویدئو کنفرانس جدید به صفحه بعد انتقال پیدا می کنیم.

آموزش ساخت ویدئو کنفرانس

2 -     در صفحه جدید که نمایش داده می شود فیلد های موجود را پر می کنیم.

آموزش ساخت ویدئو کنفرانس

·         عنوان : در این فیلد عنوان ویدئو کنفرانس را وارد می کنیم.

·         سرور : در این فیلد سرور میزبان خود برای برگزاری ویدئو کنفرانس را از بین سرور های موجود انتخاب می کنیم.

·         تعداد کاربران : در این فیلد تعداد کاربران برای برگزاری ویدئو کنفرانس را وارد می کنیم.

·         رایگان : در این فیلد رایگان بودن یا نبودن ویدئو کنفرانس را انتهاب می کنیم .در صورتیکه ورود به ویدئو کنفرانس دارای هزینه می باشد با انتخاب گزینه خیر در فیلد مبلغ که نمایش داده می شود ،هزینه ثبت نام در جلسه را مشخص می کنیم.

·         زمان جلسه : در این فیلد مقدار زمان جلسه را وارد می کنیم .( پس از اتمام این زمان ویدئو کنفرانس بصورت خودکار به اتمام می رسد.)

·         توضیحات : در این فیلد توضیحاتی در مورد ویدئو کنفرانس ذکر می کنیم.

در ادامه با زدن دکمه ایجاد ویدئو کنفرانس خود را ایجاد می کنیم.

در آخرین گام با صفحه جدیدی مطابق تصویر ذبل روبرو میشویم که جهت ثبت نام در ویدئو کنفرانس لینک جلسه را در اختیار کاربران قرار می دهیم تا از طریق آن نسبت به ثبت نام و شرکت در جلسه اقدام نمایند.

آموزش ساخت ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس شما آماده شد و می توانید استفاده کنید.

درصورت داشتن هرگونه سوال درخصوص ویدئو کنفرانس با پشتیبانی در ارتباط باشید.