آموزش کار با پلتفرم آموزشی وانیارکلود

برای ساخت یک پلتفرم آموزشی در وانیارکلود تنها چند گام ساده در پیش دارید .در ادامه این مراحل را برای آسودگی شما به صورت تصویری آموزش میدهیم.

1-     برای اینکار ابتدا از منوی سمت راست سایت گزینه پلتفرم آموزشی را انتخاب می کنیم.

 پلتفرم آموزشی وانیارکلود

2-     در صفحه جدیدی که باز می شود بر روی جدید کلیک می کنیم.

 پلتفرم آموزشی وانیارکلود

3-     در این مرحله فیلد های موجود را پر کرده و پلن مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.

 پلتفرم آموزشی وانیارکلود

 پلتفرم آموزشی وانیارکلود

·         در فیلد اول آدرس دامنه مورد نظر برای پلتفرم آموزشی خود را وارد می کنیم.

·         در فیلد عنوان ،عنوان سایت خود را وارد می کنیم.

·         در فیلد تصویر با زدن دکمه Choose File فایل مورد نظر برای لوگو سایت خود را وارد می کنیم.

·         در گام بعد پلن مورد نظر خود را از بین پلن های موجود انتخاب می کنیم.