راهنمای استفاده از آزمون گیر وانیارکلود

برای ساخت یک آزمون در وانیارکلود تنها چند گام ساده در پیش دارید .در ادامه این مراحل را برای آسودگی شما به صورت تصویری آموزش میدهیم.

1-     رای اینکار ابتدا از منوی سمت راست سایت گزینه ویدئو کنفرانس را انتخاب می کنیم.(با کلیک کردن برروی این گزینه لیستی از زیر مجموعه های آن مشاهده می شود.)

1-1-           ساخته شده : در این بخش آزمون های ساخته شده را مشاهده می کنیم.

1-2-          ساخت آزمون : در این بخش آزمون جدیدی را ساخته و آماده می کنیم.

1-3-          ثبت نام شده : در این بخش آزمون هایی که در آن ها شرکت کرده ایم نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه ساخت آزمون به صفحه بعد انتقال پیدا می کنیم.

آزمون گیر وانیارکلود

 

2-     در صفحه جدید که نمایش داده می شود فیلد های موجود را پر می کنیم.

آزمون ساز وانیارکلود

·         عنوان : در این فیلد عنوان آزمون را وارد می کنیم.

·         تاریخ : در این فیلد تاریخ برگزاری آزمون را مشخص می کنیم.

·         ساعت شروع : در این فیلد ساعت شروه آزمون را مشخص می کنیم.

·         مدت آزمون : در این فیلد مشخص می کنیم که آزمون چه مقدار زمان دارد.

·         زمان مجاز ورود : در این فیلد مدت زمانی که کاربر می تواند با تاهیر نسیت به زمان شروع آزمون نسبت به شروع ان اقدام کند را مشخص می کنیم.

·         نمایش سوالات : در این قیلد مشخص می کنیم که کاربر پس از اتمام ازمون بتواند پاسخ های خود را مشاهده کند یا خیر.

·         فعال بودن دوربین در آزمون : در این فیلد مشخص می کنیم که ایا در زمان برگزاری آزمون ویکم و یا دوربین سلفی گوشی کاربری که ازمون می دهد فعال باشد یا خیر.

·         تعداد کاربر : در این فیلد تعداد کاربران آزمون را مشخص می کنیم.

در ادامه با زدن دکمه ایجاد آزمون خود را ایجاد می کنیم.