تحقیق درباره نظریه  تاکمن

نظریه تاکمن(Tuckman)

طوفان طیف گسترده‌ای از نظریه‌­های مربوط به توسعه­ گروه وجود دارند اما اکثریت فرض می‌کنند که گروه‌ها از چندین مرحله عبور می‌کنند و به عبارتی یک چرخه­ حیات دارند. شاید تأثیرگذارترین مدل توسعه­ گروه، مدل بروس تاکمن باشد که  بسیاری از متخصصان کار گروهی، نسخه‌­هایی از این مدل را اقتباس کرده‌اند. بروس تاکمن که نام کامل او(Bruce Wayne Tuckman)  است، از جمله دانشمندان کلاسیک علوم رفتاری محسوب می‌شود. وی نخستین بار مهمترین چهار چوب بررسی چگونگی تشکیل گروه را توصیف  و مراحل” شکل گیری، تنش، هنجارسازی،و بلوغ ” را در سال 1965  مطرح کرد و از آن برای تشریح مسیرحرکت تیم به سوی کارآمدی استفاده کرد. بعدها او مرحله پنجم را افزود و آن را ” خاتمه” نامید. مدل تاکمن توضیح می دهد که هرچه تیم به بلوغ و توانایی می پردازد، روابط برقرار می شود و رهبر سبک رهبری را  تغییر می دهد. شروع با سبک کارگردانی ، حرکت از طریق مربیگری ، سپس شرکت و پایان دادن به تفویض اختیار ، که در آن مرحله تقریباً جدا می شوند. در این مرحله ، تیم ممکن است یک رهبر جانشین تولید کند و رهبر قبلی می تواند به سمت توسعه یک تیم جدید حرکت کند .

 

در زیر مراحل چرخه به صورت خلاصه بیان شده است:

  • شکل گیری(forming)

در این مرحله اعضا سعی دارند یکدگیر را بشناسند و با یکدگیر ارتباط برقرار کنند. اعضا گفت و گو های متعدد در مورد اهداف و نقش هر فرد در تیم خواهند داشت، رهبر تیم باید ه تیمش کمک کند تا اهداف تیم و نقش اعضا تا جای ممکن روشن شود.

  • طوفان(storming)

شروع طوفان معمولا از آنجایی شروع می‌شود که اعضای تیم بر سر روش‌های فردی و نحوه انجام کار  با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند زیرا روش انجام کار بر ای هر فردی یکسان نیست در این مرحله اعضا دچار  دلسردی و ناامیدی میشوند. طوفان در زمانهای دیگر هم شاید رخ دهد اعضای تیم در مرحله طوفان استرس زیادی را تحمل می‌کنند بخصوص وقتی نتوانند از حمایت تیم برخوردار شوند یا روابط خوبی با سایر اعضای تیم برقرار کنند. در مرحله طوفان، رهبر تیم باید کمک کند که مشکلات ارتباطی حل شود، اعتماد بین اعضا شکل بگیرد     و قدرت گذشت و بخشش را در تیم تقویت کند.

3-عادی سازی(normalization)

کم کم تیم از فاز طوفانی خارج خواهد شد. در این مرحله همه تلاش می‌کنند اختلافات شان را بپذیرند و آنها را تا حدودی حل کنند، به روش‌های یکدیگر احترام بگذارند و نقاط قوت همدیگر  را درک کنند و به رسمیت بشناسند و به آن اعتماد کنند. رهبر تیم هم در صورتی که بتواندبحران طوفان را بگذراند احترام و اعتبار خوبی بین تیم خود بدست می‌آورد.

4-عمل(action)

زمانی که یک تیم بدون اصطکاک و درگیری و در اثر تلاش و کار زیاد به موفقیت برسد، آن تیم درمرحله عمل قرار می‌گیرد. ساختارها و فرایند‌هایی که توسط تیم شکل گرفته‌اند به کسب این موفقیت‌ها کمک می‌کنند. رهبر تیم در این مرحله باید خلاقیت را در تیم پرورش دهد. باید تمرکز تیم را بر روی  بازدهی آنها جمع کند. موفقیت‌ها را جشن بگیرد و حواسش به تقویت و نگهداری انگیزه تیم باشد. همچنین اختیارات را افزایش دهد و مانع از سکون تیم شود.

5-انسجام (norming)

در این مرحله تفاوت‌های فردی و خواسته‌های مشترک اعضا شناسایی می‌شود. خوشبختانه در این مرحله اعضای  گروه به‌ تدریج حس همبستگی و هویت گروهی پیدا می‌کنند. تلاش‌های گروهی در این مرحله باید به تولید نتایج منجرشود. مسئولیت‌ها باید در بین اعضا تقسیم شوند و گروه تصمیم خواهد گرفت چطور روند پیشرفت را ارزیابی کند.

6-تکامل (performing)

در این مرحله، گروه به بلوغ رسیده است و اعضای گروه نوعی حس همبستگی و انسجام پیدا کرده‌اند. در مرحله‌یتکامل، اعضا یکدیگر را می‌پذیرند، تضادهایشان را از طریق مباحث سازنده حل‌ وفصل می‌کنند و تصمیمات گروهیرا از طریق فرایندهای منطقی (و نه احساسی) که بر اهداف گروه متمرکز شده است، اتخاذ می‌کنند.