ویدئو کنفرانس وانیارکلود

وانیارکلود به شما امکان می‌دهد صدا، اسلایدها، چت، ویدئو و دسکتاپ خود را با دانشجویان به اشتراک بگذارید.
نظرسنجی داخلی برای شرکت کنندگان برگزاری کنید و کلاس را ضبط کنید تا کاربران و غائبین بتوانند آن‌ها را دانلود کنند

9500 تومان
 • ظرفیت :10
 • به ازای هر نفر در ساعت : 950 تومان
 • گفتگوی آنلاین
 • وبکم
 • صدا
 • ایموجی‌ها
 • امکان نظرسنجی از کاربران
 • اشتراک صفحه نمایش
 • امکان ارائه چند کاربر به صورت همزمان
 • اشتراک فایل عکس، Word، PDF و Powerpoint
ثبت نام
17000 تومان
 • ظرفیت :20
 • به ازای هر نفر در ساعت : 850 تومان
 • گفتگوی آنلاین
 • وبکم
 • صدا
 • ایموجی‌ها
 • امکان نظرسنجی از کاربران
 • اشتراک صفحه نمایش
 • امکان ارائه چند کاربر به صورت همزمان
 • اشتراک فایل عکس، Word، PDF و Powerpoint
ثبت نام
22500 تومان
 • ظرفیت :30
 • به ازای هر نفر در ساعت : 750 تومان
 • گفتگوی آنلاین
 • وبکم
 • صدا
 • ایموجی‌ها
 • امکان نظرسنجی از کاربران
 • اشتراک صفحه نمایش
 • امکان ارائه چند کاربر به صورت همزمان
 • اشتراک فایل عکس، Word، PDF و Powerpoint
ثبت نام
26000 تومان
 • ظرفیت :40
 • به ازای هر نفر در ساعت : 650 تومان
 • گفتگوی آنلاین
 • وبکم
 • صدا
 • ایموجی‌ها
 • امکان نظرسنجی از کاربران
 • اشتراک صفحه نمایش
 • امکان ارائه چند کاربر به صورت همزمان
 • اشتراک فایل عکس، Word، PDF و Powerpoint
ثبت نام
30000 تومان
 • ظرفیت :50
 • به ازای هر نفر در ساعت : 600 تومان
 • گفتگوی آنلاین
 • وبکم
 • صدا
 • ایموجی‌ها
 • امکان نظرسنجی از کاربران
 • اشتراک صفحه نمایش
 • امکان ارائه چند کاربر به صورت همزمان
 • اشتراک فایل عکس، Word، PDF و Powerpoint
ثبت نام