قالب آموزشی edumit

نام قالب: قالب آموزشی edumint
نوع قالب: آموزشی
قیمت :
تعداد آزمون ها: 10
تعداد مطالب: 5
روزهای رایگان: 7
کل جلسات: 5
کلاس آنلاین: ندارد
درگاه پرداخت اختصاصی : دارد
فضای ذخیره سازی : 1024
پنل اساتید: دارد
کل دامنه: 1